KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Deneyimli ve alanında uzmanlaşmış avukat kadromuz ile müvekkillerimize; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uyum süreci çerçevesinde ve bu hukuk dalında yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak, kapsamlı ve kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bu doğrultuda sizlere somut durumun gerektirdiği ihtiyaçları da gözeterek aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız:

 • Kişisel veri işleme envanterinin oluşturulması,
 • Sözleşmelerin revize edilmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kamera ile gözetleme, elektronik ve biyometrik giriş ve zaman belirleme, elektronik yer belirleme (GPS) ve elektronik iletişimin gözetlenmesi gibi elektronik gözetleme yöntemlerinin iş yerlerindeki kullanımlarının hukuka uygunluğunun sağlanması noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • “Gizlilik Politikası” (Privacy Policy) / “Çerez Politikası” (Cookies Policy) / “Siber Güvenlik Politikası” (Cybersecurity Policy) gibi gerekli metinlerin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasında hukuka uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bu çerçevede veri transfer sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak mevzuat bağlamında şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitimler verilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu idari prosedürlere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kişisel veriler üzerindeki hak ihlallerine karşı hukuk davalarının, ceza davalarının ve idari davaların yürütülmesi,
 • Siber güvenlik ve siber suçlar alanında danışmanlık hizmeti verilmesi ve dava takip hizmeti sağlanması,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat öngörülen korumanın sağlanabilmesi için veri yönetimi, veri imha ve anonimleştirme tekniklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması.